Visningssätt

Används för att välja visningsformat för bilder.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. MENU (Visningssätt) önskat läge på styrknappen


(Datumvisning)
Bilderna visas efter datum.

(Mappvisning (Stillbilder))
Stillbilder visas.

(Mappvisning (Filmer))
Filmer visas.

Observera
  • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning, och både stillbilder och filmer visas i samma mapp.

Hur man tänder kalendern

  1. MENU (Visningssätt) [Datumvisning] på styrknappen

  1. Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan () upprepade gånger tills kalendern visas.

Använd styrknappen för att välja /, och välj sedan den månad du vill visa. Välj datum och tryck på för att se bilderna för valt datum i indexläge.