Utskrift (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som gör det möjligt att markera bilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare.
-markeringar (utskriftsmarkeringar) visas för registrerade bilder.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. MENU önskat läge på styrknappen


(Denna bild)
Används för att markera den bild som visas för tillfället i enbildsläget för utskrift.
(Flera bilder)
Används för att markera flera bilder på en gång för utskrift.
Efter steg 2, välj en bild som du vill skriva ut, och tryck sedan på .
För att välja bort en bild trycker man på igen så att -markeringen släcks.
MENU [OK]

Observera
  • Det går inte att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för följande sorters bilder:

  • Filmer

  • Bilder i internminnet

  • Det går att markera upp till maximalt 999 bilder med utskriftsmarkeringar ().

Borttagning av DPOF-markeringar

Välj den bild som du vill ta bort DPOF-markeringen för, och tryck sedan på på styrknappen på samma sätt som för att göra en -markering. -markeringen släcks och DPOF-registreringen annulleras.
Relaterat ämne