Rotera

Används för att rotera en stillbild. Använd den här funktionen för att se bilder som är tagna på höjden på rätt håll utan att behöva vrida på kameran.
  1. Ställ in kameran på uppspelningsläget.

  1. MENU (Rotera) på styrknappen

Observera
  • Det går inte att rotera följande sorters bilder:

  • Filmer

  • Skyddade stillbilder

  • Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.

  • När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på mjukvaran.