Rutnät

Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet i höjd- och sidled.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Rutnät] önskat lägeRutnätet visas. Rutnätet blir inte inspelat.
Av
Rutnätet visas inte.