Skärmupplösning

Används för att justera bildkvaliteten på skärmen för tagningen.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Skärmupplösning] önskat läge


Hög
Bilden på skärmen visas med högupplösning.

Standard
Bilden på skärmen visas med standardbildkvalitet.

Observera
  • Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare när punkten [Skärmupplösning] är inställd på [Hög].

  • I panoreringsläget och filmläget är punkten [Skärmupplösning] fast inställd på [Hög].