Digital zoom

Används för att välja läge för den digitala zoomfunktionen. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 35×). När den förstoringen överskrids använder kameran antingen smart zoom eller precisionsdigitalzoom.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Digital zoom] önskat läge


Smart ()
Bilden förstoras digitalt inom det område där den inte blir förvrängd, i förhållande till bildstorleken (smart zoom).

Precision ()
Alla bildstorlekar förstoras upp till en total zoomförstoring på ungefär 70×, inklusive optisk zoom upp till 35×. Observera dock att bildkvaliteten sjunker utanför det optiska zoomområdet (precisionsdigitalzoom).

Av
Digital zoom används ej.

Observera
  • [Digital zoom] går inte att använda i följande fall:

  • I [Panorering]-läget

  • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

  • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

  • Smart zoom går inte att använda när man filmar eller när bildstorleken är inställd på [20M] eller [16:9(15M)].

  • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Digital zoom].

Total zoomskala när smart zoom används (inklusive optisk zoom upp till 35×)

Den möjliga zoomningsgraden varierar beroende på bildstorleken.

Storlek
Maximal förstoringsgrad
10M
Ca. 49×
5M
Ca. 69×
VGA
Ca. 280×
16:9(2M)
Ca. 93×