Skriv datum

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas på på stillbilder.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Skriv datum] önskat lägePå ()
Tagningsdatumet läggs på.
När [På] är valt, visas ikonen på skärmen under tagning.
I somliga tagningslägen där det inte går att lägga på datumet på bilder släcks dock -ikonen.
Av
Tagningsdatumet läggs inte på.

Observera
  • I följande fall går det inte att lägga på datumet:

  • I filmläget

  • Vid tagning av panoramabilder

  • I bursttagningsläget

  • I [Enkelt läge]-läget

  • När väl en bild har tagits med datumet pålagt går det inte att ta bort datumet igen från bilden sedan.

  • Om man ställer in kameran på att lägga på datumet vid utskrift blir datumet tryckt dubbelt.

  • Det går inte att lägga på tagningstiden på bilden.