Pip

Används för att ställa in vilka ljud som hörs när man använder kameran.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Pip] önskat lägeSlutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner avtryckaren.
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när man trycker på styrknappen/avtryckaren.

Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.