Skärmljusstyrka

Skärmens ljusstyrka går att ställa in i nivåer från 1 till 5. Ju högre nummer, desto ljusare blir skärmen.
Ställ in ett högre nummer när du använder kameran i starkt ljus utomhus för att göra skärmen lättare att se.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Skärmljusstyrka] önskat läge

Observera
  • Ju högre skärmens ljusstyrka är, desto fortare tar batterierna slut.

  • Skärmen blir mörk om man inte gör något med kameran på en stund medan den är påslagen.