Language Setting

Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Language Setting] önskat läge