Initialisera

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
Även om man utför denna funktion blir bilderna kvar.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Initialisera] [OK]

Observera
  • Var noga med att inte ta ut batterierna medan initialiseringen pågår.