Funktionsguide

Används för att ställa in om funktionsguiden ska visas på skärmen eller ej när kameran används.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Funktionsguide] önskat läge


Används för att ställa in om funktionsguiden ska visas eller ej.

Av