Inställ. för USB-ansl.

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när kameran ansluts till en dator eller liknande.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Inställ. för USB-ansl.] önskat läge


Mass Storage
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator eller en annan USB-enhet.

PTP/MTP
När kameran ansluts till datorn tänds AutoPlay-guiden på skärmen, och stillbilderna i kamerans lagringsmapp importeras till datorn. (Gäller i Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X.)

Observera
  • När punkten [Inställ. för USB-ansl.] är inställd på [PTP/MTP] går det inte att exportera filmer till en dator. För att exportera filmer till en dator måste man ställa in punkten [Inställ. för USB-ansl.] på [Mass Storage].