LUN-inställning

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när kameran ansluts till en dator eller liknande.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [LUN-inställning] önskat läge


Multipla
Både bilderna på minneskortet och i internminnet visas. Välj det här läget när du ansluter kameran till en dator.

Enkelt
När ett minneskort är isatt i kameran visas bilderna på minneskortet, och när inget minneskort är isatt visas bilderna i internminnet. Välj det här läget ifall varken bilderna på minneskortet eller i internminnet visas när kameran ansluts till någon annan apparat än en dator.