Ladda ner musik

Det går att ändra bakgrundsmusikspåren med hjälp av ”Music Transfer”.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Ladda ner musik]

Meddelandet ”Anslut till PC.” visas.
  1. Anslut kameran till datorn via USB och starta sedan ”Music Transfer”.

  1. Följ anvisningarna på skärmen för att ändra musikfilerna.