Tom musik

Det går att radera alla bakgrundsmusikfilerna som är lagrade i kameran. Den funktionen går att använda t.ex. ifall bakgrundsmusikfilerna har blivit skadade så att de inte går att spela upp.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Tom musik] [OK]

Relaterat ämne