Strömsparläge

Används för att ställa in tiden tills skärmen blir mörk och tiden tills kameran stängs av.
Om man inte gör någonting med kameran på en viss tid medan den är påslagen, släcks först skärmen och sedan stängs även kameran av automatiskt för att spara på batterierna (automatisk avstängningsfunktion).
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Strömsparläge] önskat lägeMax
I det här läget sparas batteriströmmen på ett mer effektivt sätt än i läget [Standard].
Om man inte gör något med kameran på en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget blir först skärmen automatiskt mörk innan kameran stängs av.
Standard
Om man inte gör något med kameran på en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget blir först skärmen automatiskt mörk innan kameran stängs av.
Det tar längre tid innan kameran stängs av än i [Max]-läget.

Av
Den automatiska avstängningsfunktionen används ej.


Observera
  • Kameran stängs inte av automatiskt i följande fall:

  • Under bildspel

  • Under uppspelning av filmer

  • Under Eye-Fi-anslutning