Format

Används för att formatera minneskortet eller internminnet.
Den allra första gången du använder ett minneskort i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar kortet i kameran innan du börjar ta bilder, för att det ska fungera på ett stabilt sätt sedan. Observera att alla data på minneskortet raderas vid formatering och inte går att återställa. Glöm inte att lagra viktiga data på en dator eller liknande först.
  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) eller (Internminnesverktyg) [Format] [OK]

Observera
  • Observera att alla data försvinner för gott vid formatering, även inklusive skyddade bilder.