Skapa lagringsmapp

Används för att skapa en mapp på ett minneskort för att lagra bilder.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en ny mapp eller väljer en annan lagringsmapp.
  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Skapa lagringsmapp] [OK]

Angående mappar
När väl en ny mapp har skapats går det att ändra lagringsdestinationsmappen. [Mer information]
Observera
  • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.

  • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här kameran och tar bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.

  • Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.