Byt lagringsmapp

Används för att byta mapp för bildlagring på minneskortet.
  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Byt lagringsmapp]

  1. Välj mapp med / på styrknappen.

  1. [OK]

Observera
  • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.

  • Det går inte att välja en mapp vars namn innehåller ”MSDCF” eller ”ANV01” som lagringsmapp.

  • Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp.