Radera lagr.mapp

Används för att radera en bildlagringsmapp på minneskortet.
  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Radera lagr.mapp]

  1. Välj mapp med / på styrknappen.

  1. [OK]

Observera
  • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.

  • Om man raderar den nuvarande lagringsmappen med [Radera lagr.mapp] blir mappen med det högsta mappnumret till ny lagringsmapp.

  • Om en mapp innehåller skyddade bilder, raderas bara de oskyddade bilderna och mappen blir kvar.

  • Om en mapp innehåller filer som inte går att spela upp på den här kameran, går den mappen inte att radera.