Filnummer

Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Filnummer] önskat läge


Serie
Filerna numreras i tur och ordning även om man byter lagringsmapp eller minneskort. (Om det nya minneskortet redan innehåller en fil med ett högre nummer än det senaste filnumret, blir numret på nästa fil ett steg högre än det högsta numret.)

Återställning
Filnumren börjar om från 0001 varje gång man byter mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer blir numret på nästa fil ett steg högre än det högsta numret.)