”PlayMemories Home”

Här är några exempel på vad man kan göra med hjälp av ”PlayMemories Home”.
  • Det går att importera bilder som tagits med kameran till datorn.

  • Det går att spela upp de importerade bilderna på datorn.

  • Det går att dela bilder med hjälp av ”PlayMemories Online”.


I Windows går det även att göra följande.
  • Det går att se bilder som är lagrade på datorn efter tagningsdatum med hjälp av en kalender.

  • Det går att redigera (beskära, ändra storlek, osv.) och retuschera stillbilder.

  • Det går att ladda upp bilder till en nättjänst. (Detta kräver Internetanslutning.)

  • Se Hjälpfilerna till ”PlayMemories Home” för närmare detaljer.