Installation av ”PlayMemories Home”

 1. Öppna datorns Internetläsare, gå till följande nätadress, och klicka sedan på [Installera] [Kör].
  www.sony.net/pm/

 • Om programmet ”PMB (Picture Motion Browser)” redan finns installerat på datorn, kommer det att skrivas över när ”PlayMemories Home” installeras. Använd ”PlayMemories Home”, som är efterföljaren till ”PMB”.

 1. Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen.

 • För närmare detaljer om ”PlayMemories Home”, se Hjälpfilerna till ”PlayMemories Home” eller supportsidan för ”PlayMemories Home” (endast på engelska):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

För att aktivera ytterligare funktioner som finns tillgängliga i ”PlayMemories Home”

Om programmet ”PlayMemories Home” redan är installerat på datorn, så anslut kameran till datorn och registrera kameran i ”PlayMemories Home”. Då aktiveras de tillgängliga funktionerna.
A: Till USB-uttaget på en dator
B: Till USB / A/V OUT-uttaget
Observera
 • Logga in som administratör.

 • Det kan hända att datorn behöver startas om. Om det tänds ett bekräftelsemeddelande som uppmanar till omstart, så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.

 • Det kan hända att även DirectX installeras samtidigt, beroende på datorns systemmiljö.