”Music Transfer”

Med hjälp av ”Music Transfer” kan du byta ut de fabriksinställda musikfilerna i kameran mot dina egna favoritspår, samt ta bort och lägga till musikfiler.
Det går även att återställa musikfilerna i kameran till fabriksinställningarna.
Ladda ner mjukvaran från följande webbsida och installera den på datorn.
  • Följande sorters spår går att importera med hjälp av ”Music Transfer”.

  • MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk

  • Spår på musik-CD-skivor

  • Förinställda musikfiler i kameran

  • Utför MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Ladda ner musik], och anslut kameran till datorn innan du startar ”Music Transfer”.

Se hjälpfilerna i ”Music Transfer” för närmare detaljer.
Relaterat ämne