Import av bilder till datorn

Med hjälp av ”PlayMemories Home” går det lätt att importera bilder.
Se Hjälpfilerna till ”PlayMemories Home” för närmare detaljer om funktionerna i ”PlayMemories Home”.

För att importera bilder till en Windows-dator utan att använda ”PlayMemories Home”

Om AutoPlay-guiden tänds när en USB-anslutning upprättas mellan kameran och datorn, så klicka på [Öppna mappen för att visa filerna] [OK] [DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopiera sedan önskade bilder till datorn.
  • Om Device Stage visas på en Windows 7- eller Windows 8-dator, så dubbelklicka på [Bläddra i filer] medieikonen mappen där bildfilen som du vill importera finns lagrad.

För att importera bilder till en Mac-dator utan att använda ”PlayMemories Home”

Anslut kameran till din Mac-dator. Dubbelklicka på den nyupptäckta ikonen på skrivbordet mappen där bilden du vill importera finns lagrad. Dra sedan den bildfilen till hårddiskikonen.