Utskrift av stillbilder

Det går att skriva ut stillbilder med hjälp av följande olika metoder.
 • Direkt utskrift på en skrivare med stöd för din sorts minneskort.
  Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.

 • Utskrift med hjälp av en dator
  Du kan importera bilder till en dator med hjälp av ”PlayMemories Home” och sedan skriva ut dem. Det går att skriva ut bilder med datumet pålagt.
  Se Hjälpfilerna till ”PlayMemories Home” för närmare detaljer.

 • Utskrift i en affär
  Du kan ta med dig ett minneskort med bilder till en fotoaffär för att få bilderna utskrivna. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt DPOF-standarden kan du markera bilder i förväg med -markeringar (utskriftsmarkeringar) i uppspelningsläget så att du sedan inte behöver välja om dem när de ska skrivas ut i affären. Glöm inte att alltid ta en säkerhetskopia av dina bilddata innan du tar med dig minneskortet till affären.

Observera
 • När stillbilder som är tagna i [16:9]-format skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna.

 • Det kan hända att det inte går att skriva ut panoramabilder beroende på skrivaren.