Om det uppstår problem

Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
  1. Kontrollera punkterna under ”Felsökning” och kontrollera sedan kameran.

  1. Ta ut batterierna i minst en hel minut. Sätt sedan i batterierna igen och slå på kameran.

  1. Återställ inställningarna till standardinställningarna. [Mer information]

  1. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

  • Observera att om du lämnar in kameran för reparation ger du ditt medgivande till att innehållet i internminnet och musikfilerna kan komma att kontrolleras.

  • Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
    http://www.sony.net/