Tagning av stillbilder/inspelning av filmer

Det går inte att lagra några bilder.
 • Om bilderna lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt i kameran, så kontrollera att minneskortet är isatt så långt det går i kameran.

 • Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på minneskortet. Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:

 • Byt minneskort.

 • Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.

 • Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:

 • ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick XC-HG Duo” eller ”Memory Stick Micro” (Mark2)

 • SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort, microSD-minneskort, microSDHC-minneskort eller microSDXC-minneskort (Klass 4 eller snabbare)

Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte.
Funktionen mot suddiga bilder fungerar inte.
 • Det kan hända att funktionen mot suddiga bilder inte fungerar ordentligt för nattscener.

 • Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden.

Bilden är oskarp.
 • Motivet är för nära. Se till att motivet är längre bort från objektivet vid tagningen än näravståndet, som är ca. 1 cm (på W-sidan)/150 cm (på T-sidan) från linsytan.

 • Något av lägena (Nattmotiv), (Landskap) eller (Fyrverkeri) är valt bland scenlägena under stillbildstagning.

Zoomen fungerar inte.
 • Den optiska zoomen går inte att använda i panoreringsläget.

 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för somliga bildstorlekar. [Mer information]

 • Den digitala zoomen går inte att använda i följande fall:

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

 • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att slå på.
 • Ansiktsavkänning går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och mätmetoden är inställd på [Multi].

Blixten fungerar inte.
 • Blixten går inte att använda i följande fall:

 • Punkten [Inställningar Kontin. tagning] är inställd på [Kontinuerlig tagning]. [Mer information]

 • Något av lägena (Nattmotiv), (Hög känslighet) eller (Fyrverkeri) är valt bland scenlägena.

 • Vid tagning i [Panorering]-läget

 • När filmläget är valt.

 • Ställ in blixten på [På] när något av lägena (Landskap), (Gourmet), (Husdjur), (Strand) eller (Snö) är inställt bland scenlägena. [Mer information]

Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
 • Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) har reflekterat blixtljuset så att de syns i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel. [Mer information]

Närbildsläget (makroläget) fungerar inte.
 • Kameran ställer in skärpan automatiskt. Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där. Det kan ta en liten stund att ställa in skärpan för motiv som är väldigt nära kameran.

 • Något av lägena (Landskap), (Nattmotiv) eller (Fyrverkeri) är valt bland scenlägena.

Datumet och tidpunkten visas inte på skärmen.
 • Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.

Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt.
Färgerna i bilden är fel.
Det uppstår vita eller lila ränder i ljusa delar av bilden, eller hela bilden blir rödaktig på skärmen.
 • Detta fenomen kallas för färgblödning. Detta fenomen beror inte på något fel. Färgblödningen blir inte lagrad för vanliga stillbilder, men blir lagrad som ränder eller ojämnheter i färgen i panoramabilder och filmer. (”Ljusa delar” här innebär solen eller elektriska lampor som är mycket ljusare än sin omgivning.)

Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
 • Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.

Röda ögon i bilden.
 • Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.

 • Öka belysningen i rummet och ta om bilden.

Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
 • Detta fenomen beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade.

Det går inte att ta flera bilder i följd.
 • Batterinivån är för låg. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs separat).

Samma bild tas flera gånger.
 • Ställ in punkten [Inställningar Kontin. tagning] på [Enkeltagning]. [Mer information]

Det hörs konstiga ljud från kameran när man skakar den.
 • Om man skakar kameran när den är avstängd kan det höras ljud från den. Detta fenomen beror inte på något fel.