Uppspelning av bilder

Det går inte att spela upp bilder.
  • Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går i kameran.

  • Mapp/filnamnet har ändrats på datorn.

  • Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

  • Använd ”PlayMemories Home” för att spela upp bilder som är lagrade i en dator med den här kameran.

Datumet och klockan visas inte.
  • Skärmen är inställd på att enbart visa bilder. Tryck på (Skärminställning) på styrknappen för att se information. [Mer information]

Det hörs ingen musik under bildspel.
  • Bildspelet spelas upp med hjälp av [Kontinuerlig uppspelning]. Välj [Bildspel med musik] och starta bildspelet.

  • Överför musikfiler till kameran med hjälp av ”Music Transfer”.[Mer information]

Bilden visas inte på TV-skärmen.
  • Kontrollera punkten [Video ut] och se till att formatet för kamerans videoutsignal är inställd på samma TV-system som din TV. [Mer information]