Datorer

Datorn upptäcker inte kameran.
 • Om batterinivån är för låg, så sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs separat).

 • Använd den speciellt avsedda USB-kabeln (medföljer).

 • Koppla loss den speciellt avsedda USB-kabeln både från datorn och från kameran, och koppla sedan in den ordentligt igen.

 • Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet och musen.

 • Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.

Det går inte att importera bilder.
 • Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB.

 • Om man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator, kan det hända att det inte går att importera de bilderna till datorn. Använd ett minneskort som är formaterat i den här kameran. [Mer information]

”PlayMemories Home” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
 • Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen.

Det går inte att spela upp bilder på datorn.
 • Om du använder ”PlayMemories Home”, så se hjälpfilerna till ”PlayMemories Home”. [Mer information]

 • Kontakta datorns eller programmets tillverkare.

Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
 • Filmen spelas upp direkt från kamerans internminne eller minneskortet i kameran. Importera filmen till datorn med hjälp av ”PlayMemories Home” och spela upp den på datorn. [Mer information]

Bilder som har exporterats till en dator går inte att spela upp på kameran.
 • Exportera dem till en mapp som kameran kan känna igen, t.ex. ”101MSDCF”, och spela sedan upp dem med hjälp av mappvisning. [Mer information]

 • Registrera bilden i bilddatabasfilen och spela sedan upp dem med hjälp av [Datumvisning]. [Mer information]