Minneskort

Det går inte att sätta i ett minneskort.
  • Sätt i minneskortet på rätt håll.

Ett minneskort har blivit formaterat av misstag.
  • Alla data på det minneskortet blev raderade vid formateringen. De går inte att återställa.

Bilderna lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt i kameran.
  • Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går i kameran.