Internminnet

Det går inte att spela upp bilder från interminnet eller lagra bilder i internminnet.
  • Ett minneskort är isatt i kameran. Ta ut det.

Det går inte att kopiera data från internminnet till ett minneskort.
  • Minneskortet är fullt. Kopiera bilderna till ett minneskort med tillräcklig kapacitet.

Det går inte att kopiera data från minneskortet eller från en dator till internminnet.
  • Detta är inte möjligt på denna kamera.