Utskrift

Bilder skrivs ut avskurna i kanterna.
  • Beroende på skrivaren kan det hända att bilderna skärs av i kanterna. I synnerhet för bilder som är tagna med bildstorleken inställd på [16:9] finns det risk att de skärs av i kanterna när de skrivs ut.

  • Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så stäng av dess trimnings- och utfällningsfunktioner. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på skrivaren eller ej.

  • Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de inte blir avskurna i kanterna.

Det går inte att skriva ut bilder med datum.
  • Välj MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Skriv datum] [På] för att lägga på datumet på bilden. Observera att när väl datumet en gång har lagts på går det inte att ta bort från bilden igen.

  • Med hjälp av ”PlayMemories Home” går det att lägga på datumet på stillbilder som är tagna utan datum. [Mer information]