Övrigt

Bilden är suddig.
  • Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en timme innan du använder den.

Kameran stängs av med objektivet i utskjutet läge.
  • Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs separat), och slå sedan på kameran igen.

  • Försök aldrig trycka in objektivet när det slutat röra sig.

Kameran blir varm när den används länge i taget.
  • Detta fenomen beror inte på något fel.

Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
  • Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i batterier med tillräckligt mycket ström kvar, och låt sedan kameran ligga avstängd i minst ett dygn.

Datumet eller klockan är fel.
  • Områdesinställningen är inställd på någon annan plats än där du befinner dig. Ändra inställningen med hjälp av MENU (Inställningar) [Klockinställningar] [Områdesinställning]. [Mer information]