Meddelanden

Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna.
 • Batterinivån är för låg. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs separat). Beroende på användningsförhållandena eller vilken sorts batterier som används, kan det hända att indikatorn börjar blinka trots att det fortfarande finns 5 minuters till 10 minuters batteritid kvar.

Systemfel. Starta enheten igen.
 • Stäng av kameran och slå på den igen.

Internminnesfel
 • Stäng av kameran och slå på den igen.

Sätt i minneskortet igen.
 • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

 • Minneskortets kontaktdel är smutsig.

 • Minneskortet är skadat.

Felaktig minneskortstyp.
 • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

Buffert överskriden. Skrivning till media slutfördes inte i tid.
 • Om man använder ett minneskort på vilket data har lagrats och raderats upprepade gånger, eller ett minneskort som är formaterat i en annan kamera, kan dataskrivningshastigheten bli alltför långsam. Kopiera först alla data på det minneskortet till en dator, och formatera sedan om det innan du använder det igen. [Mer information]

 • Skrivhastigheten på det använda minneskortet är för långsam för filminspelning. Använd någon av nedanstående sorters minneskort.

 • ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick XC-HG Duo” eller ”Memory Stick Micro” (Mark2)

 • SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort, microSD-minneskort, microSDHC-minneskort eller microSDXC-minneskort (Klass 4 eller snabbare).

Kan inte identifiera internminnet. Formatera och använd igen.
Kan inte identifiera minneskortet. Formatera och använd igen.
Minneskortet är låst. Kontrollera fliken.
 • Minneskortet som används är försett med en låsskyddsomkopplare som är inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.

Detta är ett minneskort som endast går att läsa.
 • Kameran kan inte lagra bilder eller radera bilder på det minneskortet.

Inga bilder
 • Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i internminnet.

 • Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i den mappen på minneskortet.

Inga stillbilder
 • Vald mapp eller valt datum innehåller inga bilder som går att spela upp i ett bildspel.

Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt
 • Du har försökt radera en mapp som innehåller en fil som inte går att spela upp på den här kameran. Radera först den filen på en dator innan du raderar mappen.

Mappfel. Kan inte spela in till vald mapp. Välj en annan mapp.
 • Det finns redan en annan mapp vars namn börjar på samma tre siffror på minneskortet (till exempel: 123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp [Mer information], eller skapa en ny mapp [Mer information].

Kan ej skapa fler mappar
 • Det finns en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. Det går inte att skapa fler mappar i så fall.

Mappen skyddad.
 • Du har försökt radera en mapp som är markerad som ”endast för läsning” på en dator.

Filen kan ej visas
 • Det har uppstått något fel medan en bild visades.
  Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Mapp endast för läsning
 • Du har valt en mapp som inte går att ställa in som lagringsmapp på kameran. Välj en annan mapp. [Mer information]

Filskydd
För stor bild
 • Du försöker spela upp en bild med en bildstorlek som inte går att visa på den här kameran.

(Vibrationsvarningsindikator)
 • Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd blixt eller montera kameran på stativ så att den står stadigt.

Detta minneskort saknar stöd för 1280x720 (Fin).
Detta minneskort saknar stöd för 1280x720 (Standard).
 • För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder ett minneskort på minst 1 GB.

Stäng av och slå på kameran
 • Det har blivit fel på objektivet.

Maximalt antal bilder redan valda.
 • Upp till 100 bilder går att välja i läget [Flera bilder].

 • Det går att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer.

Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer.
 • Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Förbereder bilddatabasfil. Vänligen vänta.
 • Kameran håller på att återställa datuminformation osv. efter det att bilder har raderats på en dator eller liknande.

 • Den nödvändiga bilddatabasfilen skapas när minneskortet har formaterats.

 • Antalet bilder överskrider det antal som kameran kan hantera datum för i en databasfil. Om du vill registrera ytterligare bilder i bilddatabasfilen så radera först bilder i läget för [Datumvisning].

 • Det går inte att lagra data i kamerans bilddatabasfil eller spela upp bilder med hjälp av [Datumvisning]. Importera alla bilderna till datorn med hjälp av ”PlayMemories Home”, och formatera sedan om minneskortet.

Bilddatabasfilfel. Data går ej att återställa.
 • Importera alla bilderna till datorn med hjälp av ”PlayMemories Home”, och formatera sedan om minneskortet. [Mer information]
  Om du vill titta på de bilderna igen på kameran, så exportera tillbaka de importerade bilderna till kameran med hjälp av ”PlayMemories Home”.