Försiktighetsåtgärder

Backup av internminnet och minneskortet

Stäng aldrig av kameran och ta aldrig ut batterierna eller minneskortet medan åtkomstlampan lyser. Då kan data i internminnet eller på minneskortet bli skadade. Var noga med att ta en backup-kopia för att skydda dina data.

Angående databasfiler

Om man sätter i ett minneskort utan databasfil i kameran och slår på kameran, används automatiskt en del av minneskortets kapacitet för att skapa en databasfil. Det kan ta en liten stund innan det går att utföra nästa manöver.
Om det skulle uppstå något fel i databasfilen, så exportera alla bilderna till en dator med hjälp av ”PlayMemories Home”, och formatera sedan om minneskortet i kameran.

Undvik att använda/förvara kameran på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

 • Förvara inte kameran på en plats rakt i solen eller nära ett element
  Kamerahuset kan blir missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

 • På platser där det skakar

 • I närheten av starka magneter

 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till fel på kameran som eventuellt inte går att reparera.

Angående användningstemperaturen

 • Kameran är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0°C och 40°C. Vi avråder från tagning på väldigt kalla eller väldigt varma ställen utanför detta temperaturområde.

Angående kondensbildning

 • Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma) inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan orsaka fel på kameran.

 • Om det bildas kondens så stäng av kameran och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att om du försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga.

Angående bilddatakompatibilitet

 • Den här kameran följer den universella standarden DCF (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Sony kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bilder som är tagna med en annan kamera eller redigerad med annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna med den här kameran på annan utrustning.

Att observera angående skärmen och objektivet

 • Skärmen är tillverkad med hjälp av teknik med extremt hög precision, vilket gör att över 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras.

 • Om kameran får ligga med skärmen eller objektivet rakt i solen under lång tid finns det risk för funktionsfel. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.

 • Undvik att trycka på skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.

 • På kalla ställen kan det uppstå en svans efter bilden på skärmen. Detta fenomen beror inte på något fel.

 • Var försiktig så att du inte stöter till det rörliga objektivet, och undvik att trycka på det.