Batterier

Angående batterier

 • Hantera batterier försiktigt, försök inte ta isär eller modifiera dem, och utsätt dem inte för slag eller stötar t.ex. genom att hamra eller trampa på dem eller tappa dem.

 • Använd aldrig batterier som är deformerade eller skadade.

 • Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika sorters batterier.

 • Ta ut batterierna ur kameran när kameran inte ska användas på länge, eller när batterierna är förbrukade.

Angående indikatorn för återstående batteriladdning

A: Hög
B: Låg
 • En indikator för den återstående laddningen visas på skärmen.

 • Det tar ungefär en minut innan rätt återstående laddning visas.

 • Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga omständigheter.

 • När punkten [Strömsparläge] är inställd på [Standard] eller [Max] släcks först skärmen och sedan stängs kameran av helt om man inte gör någonting med kameran på en viss tid medan den är påslagen. (Automatisk avstängningsfunktion)

Batterier som går, respektive inte går att använda i den här kameran

I nedanstående tabell anger batterier som går att använda, medan anger batterier som inte går att använda.

Batterityp
Medföljer
Går att använda
Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek AA)*
Nickel-metallhydridbatterier av typ HR 15/51: HR6 (storlek AA)*
Litiumbatterier
Manganbatterier
NiCd-batterier

* Läs igenom följande försiktighetsåtgärder för respektive batterityp innan du sätter i batterierna.

 • Nickel-metallhydridbatterier går att ladda upp med hjälp av en batteriladdare (säljs separat).

 • Om en ostödd sorts batterier används kan vi inte garantera att kameran fungerar ordentligt ifall spänningen skulle sjunka eller det skulle uppstå något annat problem som beror på de batteriernas egenskaper.

Angående alkaliska batterier (medföljer)

 • Alkaliska batterier går inte att återuppladda.

 • Alkaliska batterier varar inte lika länge som nickel-metallhydridbatterier. Det kan medföra att kameran stängs av, trots att indikatorn för återstående laddning anger att det ska finnas tillräckligt mycket batteriström kvar.

 • Batteriers prestanda varierar kraftigt mellan olika fabrikat och olika batterityper, och i somliga fall kan det hända att batterierna tar slut väldigt fort. Detta gäller i synnerhet vid låga temperaturer, och vid temperaturer under 5 °C kan det hända att det inte går att ta några bilder alls.

 • Blanda aldrig nya och gamla batterier.

 • När alkaliska batterier används kan det hända att indikatorn för återstående laddning visar fel.

 • Beroende på egenskaperna för alkaliska batterier är det stor skillnad på den möjliga tagningstiden och den möjliga uppspelningstiden. Av den anledningen kan det hända att kameran plötsligt stängs av med objektivet i utskjutet läge när man byter tagningsläge. Sätt i så fall i nya batterier. När man använder nickel-metallhydridbatterier går det att ta bilder under längre tid.

Angående nickel-metallhydridbatterier (säljs separat)

 • Skala inte av förseglingarna på utsidan och skada inte batterierna på något sätt. Använd aldrig batterier vars förseglingar är helt eller delvis avskalade, eller batterier som gått sönder på något sätt. Det kan orsaka läckage, explosion eller överhettning av batteriet, vilket i sin tur kan leda till brännskador eller andra personskador. Sådana batterier kan även leda till fel på batteriladdaren.

 • Undvik att bära omkring eller förvara nickel-metallhydridbatterier tillsammans med metallföremål. Metallföremål kan orsaka att batteripolerna (+ och –) kortsluts, vilket i sin tur medför risk för överhettning eller brand.

 • Om nickel-metallhydridbatteriernas poler är smutsiga kan det hända att batterierna inte går att ladda upp ordentligt. Torka av dem med en torr duk eller liknande.

 • När man laddar upp nyinköpta nickel-metallhydridbatterier eller batterier som inte har använts på länge, kan det hända att de inte går att ladda upp helt och hållet. Det är typiskt för den sortens batterier och inte något fel. Om det skulle inträffa bör problemet rätta till sig av att man använder upp batterierna helt och sedan laddar upp dem igen i ett par omgångar.

 • Om man laddar upp nickel-metallhydridbatterier igen innan den gamla laddningen är helt förbrukad, kan det hända att varningen för svaga batterier visas fortare än väntat. Detta är den s.k. ”minneseffekten”.* Om detta skulle inträffa, så rättar problemet till sig av att man väntar med att ladda upp batterierna tills de är helt urladdade.

* ”Minneseffekten” är ett tillstånd där batteriets kapacitet är tillfälligt sänkt.
 • För att använda upp batterierna helt kan man ställa in kameran på bildspelsläget och låta den ligga tills batterierna är slut.

 • Blanda aldrig nya och gamla batterier.

 • Utsätt inte batterier för vatten. Batterierna är inte vattentäta.