Minneskort

Minneskort


Minneskort
Beteckning i Bruksanvisningen
Memory Stick XC-HG Duo
”Memory Stick Duo”
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro (M2)
”Memory Stick Micro”
Memory Stick Micro (Mark2)
SD-minneskort
SD-kort
SDHC-minneskort
SDXC-minneskort
microSD-minneskort
microSD-minneskort
microSDHC-minneskort
microSDXC-minneskort

 • Följande produkter har testats och befunnits fungera tillsammans med den här kameran.

 • ”Memory Stick Duo”: upp till 64 GB

 • ”Memory Stick Micro”: upp till 16 GB

 • SD-kort: upp till 64 GB

 • microSD-minneskort: upp till 64 GB

 • Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:

 • (Mark2) (”Memory Stick PRO Duo”)

 • (”Memory Stick PRO-HG Duo”)

 • (Mark2) (”Memory Stick Micro”)

 • (”Memory Stick XC-HG Duo”)

 • SD-kort (Klass 4 eller snabbare)

 • microSD -minneskort (Klass 4 eller snabbare)

Observera
 • För att minneskortet ska fungera på ett stabilt sätt rekommenderar vi att du formaterar det i den här kameran den första gången det används i kameran. Observera att alla data på minneskortet raderas när man formaterar det. Dessa data går inte att återställa. Var noga med att först säkerhetskopiera eventuella viktiga data till en dator eller något annat lagringsmedium.

 • Vi kan inte garantera att minneskort som är formaterade i en dator går att använda i den här kameran.

 • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på kombinationen av minneskort och övrig utrustning.

 • Data kan bli förstörda i följande fall:

 • Om man tar ut minneskortet eller stänger av kameran medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet

 • Om minneskortet används på en plats där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar

 • Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data.

 • Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadaptrar.

 • Undvik att röra vid minneskortets kontaktdel med fingrarna eller med metallföremål.

 • Undvik att slå till, böja eller tappa minneskortet.

 • Försök inte ta isär eller modifiera minneskortet.

 • Utsätt inte minneskortet för vatten.

 • Lägg inte minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet.

 • Sätt bara i minneskort som passar i minneskortsfacket. Annars kommer det att leda till fel.

 • Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande sorters ställen:

 • Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i solen

 • Platser som hamnar rakt i solen

 • På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen

Att observera när en minneskortsadapter (säljs separat) används

 • Var noga med att sätta i minneskortet på rätt håll när du sätter i det i en minneskortsadapter, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet sätts i på fel sätt kan det leda till fel.

 • När du använder ett ”Memory Stick Micro”-minneskort eller ett microSD-minneskort, så var noga med att sätta i det i den speciellt avsedda minneskortsadaptern.

”Memory Stick”

I nedanstående tabell listas de sorters ”Memory Stick Duo”-minneskort som går att använda i den här kameran. Vi kan dock inte garantera att samtliga ”Memory Stick Duo”-funktioner fungerar.

”Memory Stick”-typ
Inspelning/uppspelning
Memory Stick XC-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Duo (utan MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Micro (M2)
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Stöd saknas för dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick XC-HG Duo”, ”Memory Stick Micro” och ”Memory Stick Micro” (Mark2) är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder kryptering. Det går inte att utföra datalagring/uppspelning som kräver MagicGate-funktioner på den här kameran.
*3 Filmer i storleken [1280x720] går att lagra.
*4 Den här kameran saknar stöd för 8-bits parallell dataöverföring. Den utför 4-bits parallell dataöverföring på samma sätt som ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.

När du använder ett ”Memory Stick Duo” i ett fack för ”Memory Stick” i standardstorlek.

Det går att använda ett ”Memory Stick Duo” genom att först sätta i det i en ”Memory Stick Duo”-adapter (säljs separat).
”Memory Stick Duo”-adapter

Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat)

 • Den här produkten är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av ”Memory Stick Micro”.

 • Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” i den här kameran, så var noga med att sätta i det i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om man sätter i ett ”Memory Stick Micro” direkt i kameran utan någon ”M2”-adapter i Duo-storlek kan det hända att det inte går att ta ut det ur kameran igen.

 • Lägg inte ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet.