Angående rengöring

Rengöring av objektivet och blixten

Använd en mjuk duk för att torka bort fingeravtryck, damm osv. från objektivet och blixten.

Rengöring av blixten

Rengör blixtens yta innan blixten används. Värmen som alstras när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta börjar ryka eller brinna. Torka bort damm och smuts från blixtens yta med en mjuk duk.

Rengöring av kamerahuset

Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan av den med en torr duk. För att undvika skador på finishen eller höljet:
  • Utsätt inte kameran för kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel eller solskyddsmedel.

  • Rör inte vid kameran med något av ovanstående på händerna.

  • Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi eller vinyl under längre tid.