Antal stillbilder

Antalet stillbilder kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.
(Enhet: Bilder)

Storlek
Internminnet
Minneskort som är formaterat i den här kameran
Ca. 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
20M
5
265
530
1050
2100
4300
8500
10M
12
400
800
1600
3200
6400
12000
5M
17
580
1150
2300
4650
9300
18600
VGA
350
11500
23500
47000
94000
185000
370000
16:9(15M)
7
330
660
1300
2600
5250
10000
16:9(2M)
54
1800
3650
7300
14500
29000
58000

Observera
  • Om det går att ta fler än 99 999 bilder, visas indikatorn ”>99999”.

  • För bilder som är tagna med andra kameror kan det hända att de inte visas i sin faktiska storlek när de spelas upp på den här kameran.