Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala inspelningstiden. Detta är den sammanlagda tiden för alla filmfiler. Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.
(h (timmar), m (minuter), s (sekunder))

Bildkvalitet/storlek
Internminnet
Minneskort som är formaterat i den här kameran
Ca. 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
1280x720(Fin)
25 m
(15 m)
50 m
(30 m)
1 h 45 m
(1 h 15 m)
3 h 40 m
(2 h 35 m)
7 h 20 m
(5 h 15 m)
14 h 40 m
(10 h 35 m)
1280x720(Standard)
35 m
(30 m)
1 h 10 m
(1 h)
2 h 20 m
(2 h)
4 h 40 m
(4 h 5 m)
9 h 25 m
(8 h 10 m)
18 h 50 m
(16 h 20 m)
VGA
2 m
(1 m 30 s)
1 h 5 m
(1 h)
2 h 15 m
(2 h)
4 h 40 m
(4 h 5 m)
9 h 20 m
(8 h 10 m)
18 h 45 m
(16 h 20 m)
37 h 30 m
(32 h 45 m)

Värdena inom parentes är den kortaste möjliga inspelningsbara tiden.
Det går att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter åt gången (begränsat av produktspecifikationerna). För filmer i storleken [1280x720 (Fin)] är den maximala möjliga kontinuerliga tagningstiden ungefär 15 minuter (begränsat av en filstorlek på 2 GB).
Observera
  • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med variabelt bittal (VBR), vilket gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in.
    När man spelar in ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men det går inte att spela in lika länge eftersom det går åt mer minne för inspelningen.
    Den inspelningsbara tiden kan även variera beroende på tagningsförhållandena, motivet och inställningarna för bildkvaliteten/bildstorleken.

  • När filmstorleken är inställd på [1280x720 (Fin)] eller [1280x720 (Standard)] går det inte att spela in filmer i internminnet.