Licens

Att observera angående licensen

Den här kameran levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med rättighetsinnehavarna till mjukvaran. På begäran från rättighetsinnehavarna till dessa program är vi skyldiga att informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt.
Licenser (på engelska) finns lagrade i kamerans internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER AVC- PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ANNAT ICKE-KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER ANVÄNDAREN RÄTT ATT
(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN (”AVC VIDEO”)
OCH
(ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIG AKTIVITET, ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL.
INGEN LICENS GES ELLER SKA ANSES IMPLICERAS FÖR NÅGOT ANNAT BRUK.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE

Angående mjukvara under GNU GPL/LGPL

Mjukvara med rätt till följande allmänna GNU General Public License (i fortsättningen kallad för ”GPL”) eller mindre allmänna GNU Lesser General Public License (i fortsättningen kallad för ”LGPL”) medföljer denna kamera.
Härmed meddelas att du har rätt att få tillgång till, ändra och återdistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som omnämns i den medföljande GPL/LGPL.
Källkod finns tillgänglig på internet. Den går att ladda ner från följande adress:
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående innehållet i källkoden.

Licenser (på engelska) finns lagrade i kamerans internminne. Upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

Angående licensen för ”Music Transfer”

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.