Varumärken

  • Följande märken är varumärken för Sony Corporation.
    , ”Cyber-shot”, ”Memory Stick”, , ”Memory Stick PRO”, , ”Memory Stick Duo”, , ”Memory Stick PRO Duo”, , ”Memory Stick PRO-HG Duo”, , ”Memory Stick XC-HG Duo”, , ”Memory Stick Micro”, ”MagicGate”, , ”PlayMemories Home”, och ”PlayMemories Online”

  • Microsoft, Windows, DirectX och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

  • Mac och Mac OS är varumärken eller registererade varumärken för Apple Inc.

  • Intel, Pentium och Intel Core är varumärken eller registererade varumärken för Intel Corporation.

  • SDXC-logon är ett varumärke för SD-3C, LLC.

  • Eye-Fi är ett varumärke för Eye-Fi, Inc.

  • Även övriga system- och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är i allmänhet varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i den här bruksanvisningen.