Liste over ikoner der vises på skærmen

Liste over ikoner for optagetilstande

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Resterende batterikapacitet
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat/panoramabilledformat/filmformat
Valg af motiv
Optagetilstand
Ikon for Scenegenkendelse
Hvidbalance
Lysmålermetode
Advarsel om vibration
Billedeffekt
Niveauoptagelse
Niveauindstilling
DRO
Indstillinger for kontinuerlig optagelse
Blød hud-effekt
Indikator for følsomhed af smilregistrering
1.4
Zoomskalering

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Sporingsfokus
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tal
NR langsom udløser
125
Lukkerhastighed
F4.0
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringskompensation
Indikator for AF-områdesøgerramme
OPTAGER
Standby
Optagelse af en film/Filmstandby
0:12
Optagetid (m:s)

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Optagemappe
96
Antal billeder, der kan optages
100Min
Optagbar tid
Optagemedie (Hukommelseskort, intern hukommelse)
Visning af Eye-Fi-tilstand
AF-lampe
Blitztilstand
Rød-øje-reduktion
Blitzen oplades

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Selvudløser
Skriv dato
Registrering af ansigter
Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
Destination
Histogram
AF-områdesøgerramme
Kryds til punktmåling

Liste over ikoner for visningstilstande

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Resterende batterikapacitet
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat/panoramabilledformat/filmformat
Beskyt
Udskriftsbestilling (DPOF)
×2.0
Afspilningszoom
Visningstilstand

  1.  


Skærm
Beskrivelse
101-0012
Mappe- og filnummer
2013-1-1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives

  1.  


Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmappe
12/12
Billednummer/antal billeder, der er optaget i det valgte datoområde, mappe
Afspilningsmedie (Hukommelseskort, intern hukommelse)
Visning af Eye-Fi-tilstand
Ændring af mapper
Lysmålermetode
Blitztilstand
Hvidbalance
ISO400
ISO-tal

  1.  


Skærm
Beskrivelse
+2.0EV
Eksponeringskompensation
500
Lukkerhastighed
F4.0
Blændeværdi
Afspilning
Afspilningsbjælke
00:00:12
Tæller
Histogram
Lydstyrke