Brug af den interne hukommelse

Kameraet har ca. 55 MB intern hukommelse. Du kan optage billeder på den interne hukommelse, når der ikke er indsat noget hukommelseskort i kameraet.

Når der er indsat et hukommelseskort

[Optagelse]: Billeder optages på hukommelseskortet.
[Afspilning]: Billeder på hukommelseskortet afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder på hukommelseskortet.

Når der ikke er indsat noget hukommelseskort

[Optagelse]: Billeder optages vha. den interne hukommelse.
  • Du kan ikke optage film til den interne hukommelse, når billedstørrelsen for film er [1280x720(Fin)] eller [1280x720(Standard)].

[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder i den interne hukommelse.

Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer data vha. en af følgende metoder.

Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer

Importer billederne til en computer uden der er indsat et hukommelseskort i kameraet. [Detaljer]

Sådan sikkerhedskopieres data på et hukommelseskort

Klargør et hukommelseskort med tilstrækkelig fri kapacitet og kopier derefter billederne i den interne hukommelse til hukommelseskortet. [Detaljer]
Bemærkninger
  • Du kan ikke overføre billeddata fra et hukommelseskort til den interne hukommelse.

  • Ved at oprette en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer med et USB-kabel kan du overføre data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke overføre data fra en computer til den interne hukommelse.