Forholdsregler

Sikkerhedskopiering af intern hukommelse og hukommelseskort

Sluk ikke for kameraet, fjern ikke batterierne, og fjern ikke hukommelseskortet, mens aktivitetslampen er tændt. Ellers kan det medføre, at dataene i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet kan blive ødelagt. Sørg for at oprette en sikkerhedskopi for at beskytte dine data.

Om databasefiler

Når du indsætter et hukommelseskort uden en databasefil i kameraet og tænder for det, anvendes en del af kapaciteten på hukommelseskortet til automatisk at oprette en databasefil. Det kan tage noget tid, før du kan udføre næste betjening.
Hvis der opstår en databasefilfejl, skal du eksportere alle billeder til din computer vha. "PlayMemories Home" og derefter formatere hukommelseskortet med kameraet.

Undlad at bruge/opbevare kameraet på følgende steder

 • På meget varme, kolde eller fugtige steder
  På et sted som f.eks. i en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kameraet blive deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.

 • Opbevaring i direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
  Kamerahuset kan blive misfarvet eller deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.

 • På steder, hvor der kan opstå rystende vibrationer

 • Tæt på stærkt magnetiske kilder

 • I sandede eller støvede omgivelser
  Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.

Om betjeningstemperaturer

 • Kameraet er designet til brug i temperaturer mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde eller varme omgivelser, som overstiger dette interval, anbefales ikke.

Om fugtdannelse

 • Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der kondenseres fugt inde i eller uden på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre funktionsfejl i kameraet.

 • Hvis der opstår kondens, skal du slukke for kameraet og vente cirka en time, så fugten kan fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du ikke være i stand til at optage klare billeder.

Om kompatibilitet for billeddata

 • Dette kamera overholder den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Sony garanterer ikke, at kameraet kan afspille billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, eller at andet udstyr vil kunne afspille billeder, der er optaget med dette kamera.

Bemærkninger om skærmen og objektivet

 • Skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne) på skærmen. Disse prikker er et normalt resultat af produktionsprocessen og påvirker ikke optagelsen.

 • Hvis skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis kameraet placeres nær et vindue eller udendørs.

 • Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.

 • Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl.

 • Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv samt undlad at bruge magt mod det.