Batterier

Om batteriet

 • Udsæt ikke batteriet for hårdhændet behandling, adskillelse, modificering, stød eller tryk som f.eks. fra en hammer, tab eller ved at der trædes på det.

 • Anvend ikke et deformt eller beskadiget batteri.

 • Anvend ikke et brugt batteri sammen med et nyt batteri eller forskellige typer batterier.

 • Tag batterierne ud af kameraet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode, eller hvis batterierne er døde.

Om den resterende batteriopladning

A: Høj
B: Lav
 • Der vises en indikator for resterende opladning på skærmen.

 • Det tager cirka et minut, før den korrekte indikator for resterende opladning vises.

 • Indikatoren for resterende opladning er muligvis ikke korrekt under visse forhold.

 • Når [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Maks.], bliver skærmen mørk, hvorefter kameraet automatisk slukker, hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt. (Funktion til automatisk slukning)

Batterier du kan og ikke kan bruge med kameraet

I tabellen nedenfor angiver det batteri, der kan anvendes, mens angiver, at batteriet ikke kan anvendes.

Batteritype
Medfølger
Understøttet
LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier*
HR 15/51: HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier*
Lithiumbatterier
Manganbatterier
Ni-Cd-batterier

* Læs følgende forholdsregler for hver type batteri inden brug af batterier.

 • Nikkel-metalhydrid-batterier kan lades op vha. en batterioplader (sælges separat).

 • Kameraets funktion kan ikke garanteres, hvis spændingen falder, eller der opstår andre problemer pga. batteritypen ved brug af ikke-understøttede batterier.

Om alkaliske batterier (medfølger)

 • Alkaliske batterier kan ikke genoplades.

 • Alkaliske batterier har en kortere levetid end nikkel-metalhydrid-batterierne. Derfor kan kameraet slukke, selvom indikatoren for resterende opladning viser, der er tilstrækkelig batterilevetid tilbage.

 • Batteriydelsen varierer meget afhængigt af producenten og batteritypen, og i nogle tilfælde kan batterilevetiden være meget kortere. Dette gælder især ved lave temperaturer, og du er muligvis ikke i stand til at optage ved temperaturer på 5°C.

 • Bland ikke nye og gamle batterier.

 • Når der bruges alkaliske batterier, viser indikatoren for resterende batteritid muligvis ikke de korrekte oplysninger.

 • På grund af alkaliske batteriers egenskaber er der stor forskel på den optagetid, der er til rådighed, og den afspilningstid, der er til rådighed. Af denne grund kan det ske, at kameraet slukker med objektivet i udkørt position, når du ændrer optagetilstanden. I dette tilfælde skal du udskifte batterierne med nye. Brug af nikkel-metalhydrid-batterierne giver dig mulighed for at optage i længere tidsperioder.

Om nikkel-metalhydrid-batterier (sælges separat)

 • Pil ikke den ydre forsegling af, og ødelæg ikke batterierne. Brug aldrig batterier hvor forseglingen er delvist eller helt fjernet, eller batterier der på anden måde er blevet ødelagt. Sådanne batterier kan forårsage lækage, eksplosion eller opvarmning af batteriet, og derved medføre forbrænding eller personskade. De kan muligvis også forårsage funktionsfejl på batteriopladeren.

 • Transporter eller opbevar ikke nikkel-metalhydrid-batterierne sammen med metalgenstande. Metalliske genstande kan muligvis kortslutte + og – enderne og give risiko for varmeudvikling eller brand.

 • Hvis polerne på nikkel-metalhydrid-batterierne er beskidte, kan batterierne muligvis ikke oplades ordentligt. Tør dem af med en tør klud e.l.

 • På købstidspunktet eller når nikkel-metalhydrid-batterierne ikke har været brugt i lang tid, lades de muligvis ikke helt op. Dette er karakteristisk for denne batteritype og er ikke en funktionsfejl. Hvis dette sker, skulle problemet kunne rettes ved at opbruge batterierne helt og derefter oplade dem gentagne gange.

 • Hvis du oplader nikkel-metalhydrid-batterier, inden den eksisterende opladning er brugt helt op, vises advarslen om lavt batteri muligvis tidligere end forventet. Dette kaldes "hukommelseseffekten".* Hvis dette problem opstår, kan det løses ved kun at oplade batterierne, når den eksisterende spænding er helt opbrugt.

* "Hukommelseseffekten" – er en situation hvori batteriets kapacitet er midlertidigt sænket.
 • Batterierne opbruges fuldstændigt ved at sætte kameraet i diasshow-tilstand og lade det køre, indtil batterierne er brugt op.

 • Bland ikke nye og brugte batterier.

 • Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.