Hukommelseskort

Hukommelseskort


Hukommelseskort
Anvendt ord i Brugervejledning
Memory Stick XC-HG Duo
"Memory Stick Duo"
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro (M2)
"Memory Stick Micro"
Memory Stick Micro (Mark2)
SD-hukommelseskort
SD-kort
SDHC-hukommelseskort
SDXC-hukommelseskort
microSD-hukommelseskort
microSD-hukommelseskort
microSDHC-hukommelseskort
microSDXC-hukommelseskort

 • De følgende produkter er blevet testet og godkendt til brug med kameraet.

 • "Memory Stick Duo": op til 64 GB

 • "Memory Stick Micro": op til 16 GB

 • SD-kort: op til 64 GB

 • microSD-hukommelseskort: op til 64 GB

 • Det anbefales, at du anvender de følgende hukommelseskort, når du optager film:

 • (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo")

 • ("Memory Stick PRO-HG Duo")

 • (Mark2) ("Memory Stick Micro")

 • ("Memory Stick XC-HG Duo")

 • SD-kort (klasse 4 eller hurtigere)

 • microSD -hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere)

Bemærkninger
 • Vi anbefaler, at du anvender dette kamera til at formatere ethvert hukommelseskort, der anvendes første gang med dette kamera, for at sikre en stabil funktion af hukommelseskortet. Bemærk at alle de data, der er optaget på hukommelseskortet, bliver slettet ved formateringen. Disse data kan ikke gendannes. Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en computer eller et andet lagringssted.

 • Det kan ikke garanteres, at et hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen med kameraet.

 • Læse/skrivehastigheder varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og anvendt udstyr.

 • Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:

 • Når hukommelseskortet fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning

 • Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj

 • Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.

 • Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter.

 • Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.

 • Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.

 • Du må ikke adskille eller ændre hukommelseskortet.

 • Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.

 • Opbevar hukommelseskortet uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.

 • Indsæt et hukommelseskort som passer til hukommelseskortåbningen. Gør du ikke det, vil det forårsage en fejlfunktion.

 • Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:

 • I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys

 • Steder, der er udsat for direkte sollys

 • Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer

Bemærk vedrørende brug af hukommelseskortadapteren (sælges separat)

 • Ved indsættelse af et hukommelseskort i en hukommelseskortadapter skal du kontrollere, at hukommelseskortet vender i den rigtige retning og sætte det helt ind. Ukorrekt indsættelse kan medføre funktionsfejl.

 • Ved brug af "Memory Stick Micro" eller et microSD-hukommelseskort skal du sørge for, at de indsættes i den dedikerede hukommelseskortadapter.

"Memory Stick"

De typer "Memory Stick Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.

"Memory Stick"-type
Optagelse/afspilning
Memory Stick XC-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Micro (M2)
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick XC-HG Duo", "Memory Stick Micro" og "Memory Stick Micro" (Mark2) er udstyret med MagicGate-funktioner. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres på kameraet.
*3 Der kan optages film i [1280x720]-format.
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".

Ved brug af en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-åbning i standardstørrelse

Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at indsætte den i "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges separat).
"Memory Stick Duo"-adapter

Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro" (sælges separat)

 • Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro".

 • Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du kan fjerne den fra kameraet.

 • Efterlad ikke "Memory Stick Micro" inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge den.