Licens

Bemærkninger angående licensen

Dette kamera leveres sammen med software, der anvendes baseret på licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af anmodninger fra ejerne af copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende afsnit.
Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse i kameraet. Opret en Mass Storage-tilslutning mellem kameraet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC-PATENT-PORTEFØLJELICENSEN TIL EGET BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR
(i) AT KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER BLEV KØBT AF EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER ER IKKE GIVET, OG DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG.
YDERLIGERE INFORMATIONER KAN MULIGVIS HENTES HOS MPEG LA, L.L.C. SE

Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

For softwaren, der er inkluderet i kameraet, gælder følgende GNU General Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL").
Dette oplyser dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Anvend den følgende URL til at downloade den.
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.

Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse i kameraet. Opret en Mass Storage-tilslutning mellem kameraet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

Om licensen for "Music Transfer"

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.